Видео

Видео

История христианства в Азербайджане. Удины, удинская паства, Албанская (Кавказская) апостольская автокефальная церковь, Церковь св. Елисея (Чотари), Нидж места компактного проживания удин, Азербайджанский Удинский Оджаг. Эфир телепрограммы ТВЦ, 15 декабря 2018г. Ведущий протоиерей Алексий Уминский.

BİR VƏTƏNİN OĞULLARIYIQ

Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların icmaları tərəfindən Qarabağda son hadisələrlə bağlı  yayılan bəyanatlar haqqında söhbət

Tamaşa axşamı

Qədim tarixə, fərqli dilə, mədəniyyətə sahib olan udilər bugün yaşadıqları Nic kəndində öz toy adətlərini qoruyub saxlayır və gələcək nəsillərə ötürürlər.