Видео

Видео

Баку, 4 июня 2019г. Видеоролик телеканала СВС. В Пресс-центре информационного агентства «Тренд» ОО «Baku Network» при содействии «Совета Государственной Поддержки Неправительственных Организаций» провела научно-практическую конференцию «История, происхождение, традиции, культура национальных меньшинств Азербайджана (удин), изучение языков и защита прав человека».

История христианства в Азербайджане. Удины, удинская паства, Албанская (Кавказская) апостольская автокефальная церковь, Церковь св. Елисея (Чотари), Нидж места компактного проживания удин, Азербайджанский Удинский Оджаг. Эфир телепрограммы ТВЦ, 15 декабря 2018г. Ведущий протоиерей Алексий Уминский.

BİR VƏTƏNİN OĞULLARIYIQ

Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların icmaları tərəfindən Qarabağda son hadisələrlə bağlı  yayılan bəyanatlar haqqında söhbət

Tamaşa axşamı

Qədim tarixə, fərqli dilə, mədəniyyətə sahib olan udilər bugün yaşadıqları Nic kəndində öz toy adətlərini qoruyub saxlayır və gələcək nəsillərə ötürürlər.