Видео

Видео

BİR VƏTƏNİN OĞULLARIYIQ

Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların icmaları tərəfindən Qarabağda son hadisələrlə bağlı  yayılan bəyanatlar haqqında söhbət

Tamaşa axşamı

Qədim tarixə, fərqli dilə, mədəniyyətə sahib olan udilər bugün yaşadıqları Nic kəndində öz toy adətlərini qoruyub saxlayır və gələcək nəsillərə ötürürlər.

В Лондоне по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялась конференция

В Лондоне по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялась конференция, посвященная межрелигиозной толерантности в Азербайджане .В своем выступлении Роберт Мобили представил короткую презентацию первой христианской общины Кавказа – исторической албанской церкви