Første representanter fra udinfolket i norge. Lillian Dombestein

     De besøkte først St. Petersburg sammen med Rolf Kjøde, generalsekretær i Normisjon. Hensikten med oppholdet i St.Petersburg og i Norge har vært å finne gode kirkelige kontakter som kan hjelpe dette lille folket som for få år siden har funnet tilbake til sine kristne røtter. For å bygge opp en levende menighet trenger de hjelp til lederopplæring, teologisk utdannelse og utforming av liturgi. Udinfolkets kirke fikk offentlig godkjenning av aserbajdsjanske myndigheter våren 2003.

   Kirkekomitéen teller ti medlemmer og de to representantene forteller at de frykter aserbajdsjanske myndigheter vil frata dem offentlig registrering dersom de ikke finner en konfesjon å tilhøre. Helst ville de tilhøre en udin-albansk kirke, slik de en gang gjorde, men denne kirken eksisterer ikke lenger. Udinfolkets kirke ble ved tvang nedlagt i 1836 og lagt under de armenske og georgiske kirkene. I byen Nich i Aserbajdsjan hvor de fleste udiner bor, restaureres nå, med blant annet midler fra Normisjon, en gammel udin-kirke. Kirken skal gjenåpnes i mai 2005.


Anbefaler luthersk konfesjon

I Norge har de hatt møter med blant annet leder av Normisjons internasjonale avdeling, Arnt Jerpstad og biskop for Norsk kirke i utlandet,Ole D. Hagesæter. — Vi kan lære mye av både den lurtherske og den russisk-ortodokse kirke, utfordringen blir å velge en av dem, forteller Mobili og Kananchev. De sier det er naturlig for dem å søke råd av biskopen for Norsk kirke i utlandet siden Normisjon har bistått dem med mye hjelp.

     Rolf Kjøde sier han vil anbefale en luthersk tilknytning for udinfolkets kirke fordi de da vil få større frihet enn under den russisk-ortodokse kirke. Han nevner Ingermankirken i St.Petersburg som har mange års erfaring med kirkelig arbeid blant minoriteter i Russland.

Jordbruksprosjekt

Også ved Tomb Jordbruksskole i Østfold, en skole eid av Normisjon, har de hatt besøk fra Aserbajdsjan. Syv gjester, to av dem unge representanter fra udinfolket, har fått undervisning om avl, foring og grønnsaksdyrking. Tomb Jordbruksskole har bidratt til opprettelsen av et landbruksprosjekt i Ganja, Aserbajdsjan. Dette består blant annet av innkrysning av Norsk Rødt Fe og forbedring av foringsmetoder. På  sikt kan prosjektet virke positivt på levestandarden for landbruksbefolkningen og selvforsyningen i Aserbajdsjan. Prosjektet er finansiert med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet. Ansatte og elever på Tomb har vært i Aserbajdsjan flere ganger tidligere. Nå var det klart for gjenvisitt. Lærer på Tomb, Olav Moe er hovedansvarlig for besøket.

02.11.2004