Alban-Udi kilsəsinin dirçəlişinin 10 illiyinə və Qafqaz Albaniyasında xristianlığının rəsmi dini kimi qəbul edilməsinin 1700 illiyinə həsr olunmuş bayram mərasimi, 3 avqust Cotari Kilisəsində keçiriləcək

1700