ПОЗДРАВЛЕНИЯ В АДРЕС РОБЕРТА МОБИЛИ В СВЯЗИ С ВРУЧЕНИЕМ ЕМУ ОРДЕНА «ШОХРАТ»

Дорогой Роберт Багратович !

     От всех удин, наших земляков, проживающих в городе-герое Волгограде и Волгоградской области, лично от себя и семьи, от всей души, искренне поздравляю Вас с высокой государственной наградой — орденом «Шохрат» Азербайджанской Республики! Она является результатом признания на самом высоком государственном уровне Ваших заслуг как патриота, руководителя Албано-удинской христианской общины Азербайджана в деле изучения истории родной земли, развития культуры, религии, традиций и обычаев удинского этноса, сохранения памятников материальной и духовной культуры античной Кавказской Албании.

Все мы считаем, что эта награда является высоким признанием результата Вашей работы и труда Ваших коллег, многих удин, живущих в Азербайджане, России и других странах СНГ, стремящихся прилагать все усилия для обеспечения на исторической Родине мира и толерантности, стабильности и спокойствия, укрепления согласия и доверия, дружбы между народами!

Как руководитель удинской общины и ученый всегда готов оказать Вам помощь и поддержку в Вашем благородном деле! Надеюсь, что будем продолжать активную работу во имя укрепления дружбы между народами, дальнейшего развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой!

                                                                                Ричард Данакари,

                                         Председатель Волгоградской областной общественной организации удин «Нидж»,   доктор философских наук, профессор кафедры философии и социологии     Российской академии народного хозяйства и государственной службы  при Президенте России (Волгоградский филиал).

_________________________________________________________________________________________

Уважаемый Роберт Багратович!

Искренне поздравляю Вас с вручением государственной награды Азербайджанской Республики – ордена «Шохрат» (орден Славы). Это значимое событие в современной истории удинского народа, поскольку Вы первый среди удин, кто был удостоен такой высокой награды. Желаю дальнейших успехов в деле сохранения и развития удинской культуры, языка, традиции, в укреплении межнационального согласия и добрых отношений между народами Азербайджана. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, на благо всех удин и всего Азербайджанского народа в целом.

С уважением, Владислав Дабаков,

Директор Информационно-Координационного Центра Удинских Общин

_________________________________________________________________________________________

Hörmətli Robert müəllim

Bir az gec də olsa Sizi Cənab prezidentin fərmanı ilə «Şöhrət» ordeni almağınız münasibəti ilə təbrik edirəm !

Qafqaz Albaniyasının varisləri kimi Sizə və udi xalqına gördüyünüz işlərə görə təşəkkür edirəm ! Sizin xalqınız, diliniz, dininiz, mədəniyyətiniz haqqında çoxda olmasa, amma məlumatım var! Əsgər yoldaşım Muradari Dmitriy Nikolay oğlunun sayəsində !Oda Nic kəndin, səhvetmirəmsə Məlikli məhəlləsindəndir !

Qafqaz Albaniyasının, Alban kilsələrinin, ümumiyyətlə qədim bir dövlətin ermənilərə heç bir aidiyyatı olmaması, Alban katalikosluğunun ermənilərlə heç bir bağlılığının olmaması, əksinə bunların ermənilər tərəfindən mənimsənilmələri haqqında gördüyünüz işlər, apardığınız təbliğata görə sizə təşəkkür edirəm! Sizin materiallarınız mənə forumlarda çox kömək olur. Çünki ermənilər Alban kilsələrini, xaçkarlarını özlərini ki, kimi təqdim edirlər. Xəzəryanı yeparxiya nəzdində Alban-udin icmasının fəliyyətinin bərpa edilməsi də məni çox sevindirir ! Bir daha sizə, doğmalarınıza, udi xalqına təşəkkür edirəm. Can sağlığı və uğurlar arzu edirəm!  Amin !!!

Vətənim Azərbaycanın inkişafı və dünyada tolerant ölkə kimi təbliğ olunması və sübut olunması istiqamətində çəkdyiniz zəhmətə görə sonsuz təşəkkürlər !

Siz sağ olun ki, dostluğumu qəbul etdiniz! Azərbaycan naminə bütün görəcəyiniz işlərə görə Sizə uğurlar arzu edirəm ! Alban kilsəsinin yenidən bərpa edilməsində və o zəngin keçmişimizin və arxivlərimizin bərpasında gördüyünüz işlərə görə təşəkkürlər ! Albaniya və Alban kilsələri — Azərbaycandır !

 Çoox sağ  olun !!!    Dərin hörmətlə, Tural Velimetov