Azərbaycanda yaşayan xalqların əfsanə,rəvayat və nağıllar. Dodo Tv 85, Udi Rafiq Dankari