Qafqaz Albaniyası: dini və sosial həyatı. X Beynəlxalq konfransın tezisləri

Müəllif kollektiv
Nəşr olunduğu il 2023
Bölmə tarix
Səhifə sayı 96
Dil Azərbaycan, İngilis, Rus
Baxış sayı 50
Yükləmə sayı 9

 

“Qafqaz Albaniyası: dini və sosial həyatı”

X beynəlxalq konfransın tezisləri.

«BİROL GROUP» MMC, Bakı: 2023, — 96 səh.

 

«Caucasian Albania: religious and social life»

Theses of the X international conference

«BİROL GROUP» LLC, Baku: 2023, — 96 p.

 

«Кавказская Албания: религиозная и социальная жизнь»

Тезисы X международной конференции.

«BİROL GROUP» OOO, Баку: 2023, — 96 стр.

 

 

ISBN: 9 7 8 — 9 9 5 2 — 8 4 7 0 — 9 — 3

http://tarixinstitutu.az/books/view/320

http://tarixinstitutu.az/Web/uploads/books/books/2023/04/QafqazAlbaniyasDinivsosialhyatcompressed.pdf

https://mobili.az/pdf/Caucas-Albaniya-X-tezisleri.pdf