“İLAHİYYAT” elmi-publisistik jurnalının xüsusi biraxılış may 2023

Гейдар Алиев — основатель мультикультуральной модели Азербайджана, в контексте Албано-удинской христианской общины. Ulu Öndərin dinimizə verdiyi dəyərdən bəhs edilib.