BAKIDA IV BEYNƏLXALQ MULTİKULTURALİZM QIŞ MƏKTƏBİ İŞTİRAKÇILARI İLƏ BİR SIRA GÖRÜŞLƏR KEÇİRİLİB