ALBAN-UDİ XRİSTİAN İCMASININ SƏDRİ ROBERT MOBİLİ AZTV – NIN “GÜNÜN NƏBZİ” VERİLİŞİNİN QONAQI OLUB. 12.04.2017